Välkommen till EKA!
Vi erbjuder mätningar, beräkningar, analyser, rådgivning och utbildning som hjälper dig att spara energi.

Effektivisering av ishallar

Energieffektivisering i ishallar är en av EKA:s specialkompetenser. En svensk genomsnittshall köper cirka 1000 MWh per år. I de flesta anläggningar kan man med relativt enkla medel spara 20-40 procent. Vi anlitas ofta som experter för delar av eller hela energieffektiviseringsprocessen.

En tydlig arbetsmodell i fyra steg styr uppdragets omfattning.

1. Teknikinventering

Genom besök på plats skaffar vi oss en uppfattning om den tekniska statusen på anläggningen. Resultatet blir en rapport med åtgärdsförslag och tillhörande kostnadsuppskattningar. Denna tjänar som grund för eventuella åtgärder.

2. Rambeskrivning

Utifrån inventeringsrapporten och beställarens önskemål upprättas en teknisk rambeskrivning. Denna ligger till grund för upphandling av de åtgärder som beställaren önskar.

3. Upphandlingen

Vi bistår med granskning av inkomna anbud, energiberäkning för jämförelse och livscykelkostnadsanalyser. Med detta tekniska stöd kan fler faktorer än pris vägas in, såsom prestanda och livslängd, vilket starkt påverkar driftskostnaderna.

4. Genomförandet

När åtgärderna ska genomföras agerar vi beställarstöd och kan ta de djupa tekniska diskussionerna med utförarna. Det stärker beställarens roll och förbättrar möjligheten att fatta rätt beslut.

 

 

KONTAKTPERSON
Jörgen Rogstam, vd/projektledare
08-550 102 10

 

EKA, Energi & Kylanalys

08-550 102 10

info@ekanalys.se