Välkommen till EKA!
Vi erbjuder mätningar, beräkningar, analyser, rådgivning och utbildning som hjälper dig att spara energi.

Publika forskningsprojekt

EKA kan anlitas som projektledare eller partner i forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi har genomfört ett stort antal publika projekt, bland annat på uppdrag av Energimyndigheten, Länsstyrelsen i Dalarna och Kylbranschens samarbetsstiftelse, KYS.

 

 

KONTAKTPERSON
Jörgen Rogstam, vd/projektledare
08-550 102 10

 

EKA, Energi & Kylanalys

08-550 102 10

info@ekanalys.se