Välkommen till EKA!
Vi erbjuder mätningar, beräkningar, analyser, rådgivning och utbildning som hjälper dig att spara energi.

EKA:s isbanor och CO2-projekt i Sverige

Vi har gjort en visuell dokumentation över de isbanor och CO2-projekt som vi har jobbat med de senaste åren. Se var objekten finns och läs mer om dem här!

Projekt Stoppsladd

På uppdrag av Energimyndigheten har EKA tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet genomfört en energi- och teknikinventering av svenska ishallar. Huvudmålet och syftet med arbetet har varit att påvisa energibesparingsåtgärder som kan implementeras för att minska den nationella energianvändningen inom ishallar. En av slutsatserna från projektet var att det med enkla medel (låg investeringskostnad) går att reducera den nationella energianvändningen med ca 20 procent. >Läs mer

Europas första fullständiga CO2-ishall

Vi har projekterat Europas första fullständiga CO2-kylsystem till ishallen i Gimo där man har installerat ett nytt kylsystem och en ny ispist. Koldioxidkyla kommer alltmer som köldmedium i ishallar, där annars ammoniak tillsammans med olika köldbärare har använts under lång tid. På senare tid har CO2-systemen genom en ny generation kylsystem kommit in i bilden. Det finns flera fördelar vad gäller både investeringskostnad och energianvändning. >Läs mer

Snöproduktion

Tillsammans med Svenska skidförbundet, Länsstyrelsen i Dalarna och Energimyndigheten genomförde EKA tester av snökanoners energianvändning. Syftet var att mäta energianvändning vid tillverkning av konstsnö och presentera förslag till energibesparingar. Testerna utfördes med mobila snökanoner vid skidstadion Lugnet i Falun.  >Läs mer

Energieffektiv mjölkkylning

I samarbete med Wedholms AB och Kylbranschens Samarbetsstiftelse, KYS, genomför EKA projektet Energieffektiv mjölkkylning. Syftet med projektet är att påvisa energibesparingar vid mjölkkylning med en utvecklad styr- och reglerstrategi av de ingående tekniska komponenterna i kylsystemet. >Läs mer

Ishotellet i Jukkasjärvi

EKA har genomfört fältmätningar av befintliga kylsystem i ishotellets kyllager. Resultaten har bidragit till nyprojektering och val av ny miljövänlig kylteknik baserad på koldioxid som köldmedium.

 

EKA, Energi & Kylanalys

08-550 102 10

info@ekanalys.se