Välkommen till EKA!
Vi erbjuder mätningar, beräkningar, analyser, rådgivning och utbildning som hjälper dig att spara energi.

Tekniskt sakkunnig

EKA kan anlitas som tekniskt sakkunnig vid juridiska tvister. Vi har flera referenser både nationellt och internationellt i rollen som tekniskt sakkunniga vid juridiska tvister i tekniska ärenden. Det kan handla om allt från tekniska systems prestanda och egenskaper till patentärenden.

 

 

 

 

KONTAKTPERSON
Jörgen Rogstam, vd/projektledare
08-550 102 10

 

EKA, Energi & Kylanalys

08-550 102 10

info@ekanalys.se