Välkommen till EKA!
Vi erbjuder mätningar, beräkningar, analyser, rådgivning och utbildning som hjälper dig att spara energi.

Tekniskt utvecklingsstöd

Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av kylteknik och energieffektivisering. Vi tar uppdrag inom primär- såväl som produktutveckling. Det kan handla om allt från enskilda komponenter till kompletta system. Med utgångspunkt från en solid vetenskaplig grund kan vi dimensionera, testa (i laboratorier eller fält) och utvärdera energi- och kyltekniska system. Resultaten underbyggs vetenskapligt och presenteras så att jämförelser med egna och andra produkter möjliggörs.

 

 

KONTAKTPERSON
Jörgen Rogstam, vd/projektledare
08-550 102 10

 

EKA, Energi & Kylanalys

08-550 102 10

info@ekanalys.se